Chính sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng | Oncloud Solution

Chính sách quyền riêng tư

Tại Oncloud Solution, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu. 

Oncloud nhận thức và hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn hay doanh nghiệp của bạn là thuộc quyền của bạn và cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực lưu trữ, bảo vệ và giữ thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi an toàn tuyệt đối.

Sự tín nhiệm và tin tưởng của bạn dành cho Oncloud Solution là điều chúng tôi trân trọng và đánh giá cao. Vì vậy website https://oncloud.vn chỉ thu thập những thông tin cần thiết cho quá trình xử lý yêu cầu về các dịch vụ của bạn. Tất cả thông tin chỉ được phép thu thập khi có sự cho phép của bạn hay doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn và không cung cấp hay để lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng đối với mọi thiết bị, trang web hoặc ứng dụng trực tuyến của Oncloud Solution tham chiếu đến hoặc liên kết đến Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân. Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân áp dụng bất kể bạn sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV hay thiết bị khác để truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau có liên quan đến Dịch vụ, bao gồm:

 • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi;
 • Thông tin chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; và
 • Thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn của bên thứ ba.

Chúng tôi cũng có thể tìm kiếm sự đồng ý của bạn để thu thập thông tin không được mô tả trong Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập (và có thể kết hợp chúng với các thông tin khác về bạn), trong số những thứ khác, để:

 • Cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu;
 • Hiểu cách bạn sử dụng Dịch vụ để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn; và
 • Cung cấp nội dung và quảng cáo theo đối tượng khách hàng.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập theo các cách được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập hoặc với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

 • Các chi nhánh - toàn thể các công ty con của Oncloud Solution.
 • Đối tác kinh doanh - công ty được tin cậy có thể cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể cần.
 • Nhà cung cấp dịch vụ - những công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc đại diện của Oncloud.
 • Thi hành luật - khi chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy để bảo vệ Oncloud hoặc khách hàng của chúng tôi.

Ngoài các thông tin bạn cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của bạn thông qua phần mềm trên thiết bị và các phương tiện khác. Chúng tôi sẽ thu thập:

 • Thông tin thiết bị: Kiểu phần cứng, thông tin phần cứng thiết bị, số IMEI và số nhận dạng thiết bị duy nhất khác, số điện thoại, số sê-ri, mã bán hàng, bản ghi truy cập, phiên bản phần mềm hiện tại, MCC (Mã di động quốc gia), MNC (Mã mạng di động), địa chỉ MAC, địa chỉ IP, cookie, pixel, thông tin đăng ký, phiên bản hệ điều hành và cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.
 • Thông tin đăng nhập: Thông tin chẩn đoán, kỹ thuật, lỗi và sử dụng như thời gian và thời hạn sử dụng Dịch vụ của bạn, thuật ngữ truy vấn tìm kiếm khi bạn nhập cụm từ tìm kiếm vào thiết bị của mình liên quan đến Dịch vụ của Oncloud Solution cụ thể và mọi thông tin được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đã đặt trên thiết bị của bạn.

Ngày có hiệu lực: ngày 31 tháng 10 năm 2019

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng đối với các thiết bị, trang web hoặc ứng dụng trực tuyến của Oncloud Solution có tham chiếu đến hoặc liên kết đến Chính sách bảo mật thông tin cá nhân.

Bạn cần thường xuyên kiểm tra lại để xem các bản cập nhật về Chính sách bảo mật. Chúng tôi có thể cập nhật định kỳ Chính sách bảo mật này để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan đến Dịch vụ hoặc những thay đổi trong pháp luật hiện hành tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc trên thiết bị của bạn để thông báo trước cho bạn về những thay đổi quan trọng trong Chính sách bảo mật và chỉ rõ ở phần đầu của Chính sách bảo mật thời điểm cập nhật gần đây nhất. Phiên bản mới nhất của Chính sách bảo mật sẽ luôn có sẵn ở đây: https://oncloud.vn/chinh-sach-bao-mat/

Trân trọng,

Oncloud Solution - Đơn vị tư vấn và triển khai dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây.

TOP