Việt hiện đang là CSO của Oncloud Solution, anh thường chia sẻ các kiến thức về chăm sóc khách hàng, quản trị kinh doanh và các nghệ thuật quản lý công việc
quy trình chăm sóc khách qua điện thoại
Tại sao lại cần kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại Giao tiếp qua điện thoại là một việc không hề đơn giản – đặc biệt là khi bạn phải chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Tại sao lại như vậy? Giao tiếp qua điện thoại sẽ gặp khó khăn hơn bởi