cloud computing (điện toán đám mây) là gì
Cloud Computing là gì? Một cách đơn giản, Cloud Computing (điện toán đám mây) là việc ảo hóa các tài nguyên tính toán và các ứng dụng. Thay vì việc bạn sử dụng một hoặc nhiều máy chủ thật (ngay trước mắt, có thể sờ được, có thể tự bạn ấn nút bật tắt được)