quy trình chăm sóc khách qua điện thoại
Tại sao lại cần kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại Giao tiếp qua điện thoại là một việc không hề đơn giản – đặc biệt là khi bạn phải chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Tại sao lại như vậy? Giao tiếp qua điện thoại sẽ gặp khó khăn hơn bởi